பெருமாள் தெய்வீகப் படங்கள்

(click 2 the picture to fullview)
2 comments:

krubha said...

இது திருப்பதி பெருமாள் இல்லை, ISKON பெருமாள் சார்.

BOSS said...

ok சார்
தங்கள் வருகைக்கு நன்றி