இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

நாம் கொண்டாட வேண்டிய திருவிழாவே இந்த பொங்கல் தான் , ஆகையால் நம் எல்லோரும் நம் நண்பர்களுக்கு வாழ்த்துகளை கூறி மகிழ்வோம்
(முடிந்த அளவு தொலைகாட்சி முன்பு அமர்வதை தவிர்ப்போம் )
No comments: