மாற்றுத் திறனாளிகளுடன் சினேகா

தனது பிறந்த நாள் அன்று , சென்னையில் உள்ள மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தன் கையால் உணவு பரிமாறி மகிழ்ந்தார் நடிகை சினேகா.
No comments: