துணியை பயணப் பைக்குள் வரிந்து கட்டுவது எப்படி ?

2 comments:

cs said...

என்னால் இப்படி எல்லாம் பேக் செய்ய முடியாது சார்.

karurkirukkan said...

என்னாலையும் முடியாது சார்