அறிவிப்பு

வணக்கம்
உலகத்தில் இருக்கும் தமிழர்கள் அனைவர்க்கும் ஒரு அறிவிப்பு இதுவரை http://puthiyavann.blogspot.com என்ற முகவரியில் இயங்கி வந்த இந்த வலைபூ இனி http://karurkirukkan.blogspot.com இந்த முகவரியில் இயங்கும் என்று அன்போடும் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

நீங்கள் இதை படித்து விட்டு ஒட்டு போட்டால்தான் இந்த அறிவிப்பு எல்லா நண்பர்களுக்கும் சென்றடையும் .

No comments: