ஆண் மூளைக்கும் பெண் மூளைக்கும் என்ன வித்தியாசம்


1 comment:

மாய உலகம் said...

ரெண்டு மூளைக்கும் உள்ள வீக்னஸ கரேக்டா சொல்லிட்டீங்க பாஸ்... கலக்குங்க