கார் நிறுத்துவதில் ஒரு கின்னஸ் சாதனை

ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு இளைஞர் கார் பார்க் செய்வதில் கின்னஸ் சாதனை செய்துள்ளார்

No comments: