மணலில் வடித்த சிற்பங்கள்


1 comment:

sakthistudycentre.blogspot.com said...

இதெல்லாம் மணலா...
நம்பவே முடியவில்லை..
பதிவிற்கு நன்றி..
http://sakthistudycentre.blogspot.com/