ரஜினிகாந்த் ஜோக்ஸ் இணையத்தில் வெளியானவை

by 2:10 PM 2 comments
1) Galileo used lamp to study..
Graham bell used candle to study
Shakespere studied in street lights
but, u know abt Rajnikanth?????????????
.
.
.
.
.
Only Agarbatti!!!!!! :-)


2) Once Rajnikant bunkd the school …
.
.
.
.
.
Since dat day is known as Sunday3) The rough book used by rajnikant in his school days is today known as ...
.
.
.
.
.
wikipedia-the encyclopedia


4) Why did Rajnikant buy an acre of Land with 4 wells in each corner???
.
.
.
.
.
.
Ans. To Play Carrom!!!


5) rajnikant did his K.G frm 7 different places...
.
.
.
.
.
Today those are known as 7 different IIT's...!!!


6) Rajnikanth went for a morning walk and in the afternoon Police arrested him....Y?
.
.
.
.
.
Because he reached USA without Visa..


7) Rajnikant can watch movies from DVD without DVD player, without TV. How?
.
.
.
.
.
by running it on his fingure

8) NASA doesn't exist anymore...
.
.
.
.
.
Rajni bought all their rockets in Diwali

9) in 2008 rajni lost his wallet.....
.
.
.
.
.
and the world went into recession!!!

10) Neil Armstrong lands on the moon and sees Rajni is already there…!!!
************

AFTER LONG TIME SPECULATIONS AND CHANGES IN THE HERO CASTING,

IT IS CONFIRMED THAT SUPERSTAR RAJNIKANTH IS GOING TO ACT IN THE NEXT DHOOM SERIES MOVIE -

DHOOM-3

Shooting has already been started .......

A Clip of the movie is given below ....

Just go through the mail step by step...
....
....
....
....
....
....
....
....
Rajnikanth Chasing Villains...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Petrol finished in his Bike.....
....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
....
Come on Rajnikanth.....
....
....
....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....Can't predict anything- He is the BOSS !!

If you do not know who is Rajnikanth... ....
1. Rajanikanth makes onions cry
2. Rajanikanth can delete the Recycle Bin.
3. Ghosts are actually caused by Rajanikanth killing people faster than Death can process them.
4. Rajanikanth can build a snowman..... out of rain.
5. Rajanikanth can strangle you with a cordless phone.
6. Rajanikanth can drown a fish.
7. When Rajanikanth enters a room, he doesn't turn the lights on,............. he turns the dark off.
8. When Rajanikanth looks in a mirror the mirror shatters, because not even glass is stupid enough to get in between Rajanikanth and Rajanikanth.
9. Brett Favre can throw a football over 50 yards. Rajanikanth can throw Brett Favre even further.
10. The last digit of pi is Rajanikanth. He is the end of all things.
11. Rajanikanth does not know where you live, but he knows where you will die.
12. Bullets dodge Rajanikanth.
13. A Handicap parking sign does not signify that this spot is for handicapped people. It is actually in fact a warning, that the spot
belongs to Rajanikanth and that you will be handicapped if you park there.
14. Rajanikanth' calendar goes straight from March 31st to April 2nd, no one fools Rajanikanth.
15. If you spell Rajanikanth wrong on Google it doesn't say, "Did you mean Rajanikanth? " It simply replies, "Run while you still have the chance."
16. Rajanikanth can do a wheelie on a unicycle.
17. Once a cobra bit Rajanikanth' leg. After five days of excruciating pain, the cobra died.
18. When Rajanikanth gives you the finger, he's telling you how many seconds you have left to live.
19. Rajanikanth can kill two stones with one bird.
20. Rajanikanth was once on Celebrity Wheel of Fortune and was the first to spin. The next 29 minutes of the show consisted of everyone standing around awkwardly, waiting for the wheel to stop.
21. Leading hand sanitizers claim they can kill 99.9 percent of germs. Rajanikanth can kill 100 percent of whatever he wants.
22. There is no such thing as global warming. Rajanikanth was cold, so he turned the sun up.
23. Rajanikanth can set ants on fire with a magnifying glass. At night.
24. Rajanikanth has a deep and abiding respect for human life? unless it gets in his way.
25. Rajanikanth once shot down a German fighter plane with his finger, by yelling, "Bang!"
26. In an average living room there are 1,242 objects Rajanikanth could use to kill you, including the room itself.
27. Behind every successful man, there is a woman. Behind every dead man, there is Rajanikanth.
28. Rajanikanth destroyed the periodic table, because Rajanikanth only recognizes the element of surprise.
29. Rajanikanth got his drivers license at the age of 16 Seconds.
30. With the rising cost of gasoline, Rajanikanth is beginning to worry about his drinking habit.
31. The square root of Rajanikanth is pain. Do not try to square Rajanikanth, the result is death.
32. When you say "no one's perfect", Rajanikanth takes this as a personal insult.
33. Outer space exists because itsw afraid to be on the same planet with Rajnikant
34. Rajnikant has counted to infinity - twice
35. When Rajnikant does a pushup, he isnt lifting himself up, he's pushing earth down
36. Rajnikant is so fast, he can run around the world and punch himself in the back of the head.
37. Rajnikant doesnt wear a watch. HE decides what time it is.
38. Rajnikant gave Mona Lisa that smile
39. Rajnikant can slam a revolving door
40. Rajnikan's house has no doors, only walls that he walks through.
41. Rajnikant grinds his coffee with his teeth and boils the water with his own rage.
42. If you google search "Rajnikant getting kicked"your search will generate 0 results. It just doesn't happen.
43. It takes Rajnikant 20 mins to watch 60 minutes
44. The Bermuda Triangle used to be the Bermuda Square, until Rajnikant kicked one of the corners off.
45. There are no weapons of mass destruction in Iraq, Rajnikant lives in Chennai
46. Rajnikant once age an entire bottle of sleeping pills. They made him blink
47. The only thing that runs faster and longer than Rajnikant are his films.
48. Rajnikant every step creates a mini whirlwind. Hurricane Katrina was the result of a morning jog.
49. Where there is a will, there is a way. Where there is Rajnikant there is no other way.

courtesy:http://www.crazymady.com/search/label/Rajinikanth%20Jokes

calmmen

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

2 comments:

பிரியமுடன் பிரபு said...

ada karur-ah ??

am also near paramathivelur (pothanur)
but now in singapore

nice blog ...

karurkirukkan said...

வாருங்கள் பிரபு , நாம் ஊரில் உள்ள பதிவரை சந்திப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி