நடிகர் முரளி ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திப்போம்No comments: