மாற்று சிந்தனை கொண்ட படைப்பு

அறிவியலின் கண்டு பிடிப்புகள் எல்லாமே கற்பனையிலும் , தேவையிலும் உருவானதே , வித்தியாசமான சிந்தனை கொண்டவர்கள் என்றுமே வெற்றி பெறுவார்கள் , அந்த வரிசையில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கலை படைப்பை இங்கே காண்கிறீர்கள்
source

No comments: