உலகின் தலை சிறந்த பத்து பல்கலைகழகங்கள்No. 1 Harvard University
No. 2 Stanford University
No. 3 University of California, Berkeley
No. 4 Cambridge University
No. 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
No. 6 California Institute of Technology (Caltech)
No. 7 Columbia University
No. 8 Princeton University
No. 9 University of Chicago
No. 10 Oxford University

1 comment:

ஆரண்யநிவாஸ் ஆர் ராமமூர்த்தி said...

எந்த துறை என்று போடவில்லையே ?