சிங்கப்பூரில் உள்ள சிகரட் பாக்கெட் எப்புடி ?

இது நம்ம ஊருல உள்ள சிகரட் பாக்கெட்

இது சிங்கப்பூர் ல உள்ள சிகரட் பாக்கெட்
இந்த ரெண்டுல்ல எந்த படத்த பார்த்தா நமக்கு புகை பிடிக்க நமக்கு பயம் வரும் ?
www.karurkirukkan.blogspot.com

No comments: