எந்தெந்த காய்கறி எந்தெந்த உடல் உறுப்புக்கு

CARROTS -EYES
WALNUT -BRAIN
TOMATO -HEART
GRAPES -LUNGS
CHEESE -BONES
GINGER -STOMACH
BANANA -(SMILE) DEPRESSION
MUSHROOM -EAR
BROCCOLI -CANCER
www.karurkirukkan.blogspot.com

5 comments:

உருத்திரா said...

மக்களுக்குத் தேவையான பதிவு.

BOSS said...

thanks

raji said...

simple but useful

Anonymous said...

superb

BOSS said...

thanks