நமக்கு மீசை தாங்க அழகு

நமக்கு மீசை தாங்க அழகு , நம்மள பாத்து வெளிநாட்டினர் எப்டி நமக்கு போட்டியா மீசை வச்சு இருக்காங்க பாருங்க ! முதலில் நம்ம ஊர்காரர்கள்

www.karurkirukkan.blogspot.com

1 comment:

Anonymous said...

see the moustache of tombstone movie hero