உலகின் மோசமான நிலையில் உள்ள ஆறுகள்

The King River, Australia
The Sarno river, Italy
The Mississippi river, USA
Songhua river, China
Ganges river, India
Marilao river, Philippines
Yellow river from Lanzhou, China
Buriganga river, Bangladesh
Yamuna River, India
Citarum river, Indonesia

like this blog
subscribe to this email
www.karurkirukkan.blogspot.com

2 comments:

ஜீவன்சிவம் said...

மிக மோசமான ஆறுகள் என்று எதுவும் இல்லை நண்பரே. மனிதன் சீரழித்த உலகின் மோசமான நிலையிலுள்ள ஆறுகள் என்பது தானே சரியாக இருக்கும். ஆறுகள் ஒரு அன்னையை போன்றவை. அவைகளின் சீற்றம் கூட ஒரு வகையில் மனிந்தனுக்கு நன்மையையே செய்யும்

BOSS said...

சரியாக சொன்னீர்கள் திருத்தி கொள்கிறேன் நண்பரே ! மிக்க நன்றி நன்றி