பத்தாயிரத்துக்கு குறைவான விலையில் சிறந்த செல்போன்கள்

Top 5 mobile phones under Rs 10,000 for October & November


Samsung Galaxy Y S5360 @ Rs 7,000
LG Optimus Net P690 @ Rs 9,999

Nokia E5 @ Rs 9,000
Micromax A70 @ Rs 7,600
Sony Ericsson Mix Walkman @ Rs 6,250

more details:http://in.news.yahoo.com/top-5-mobile-phones-under-rs-10-000-for-october---november.html?page=1