இருபது வருட உலக அழகிகள்

2009 – Kaiane Aldorino, Gibraltar
2008 – Ksenia Sukhinova, Russia
2007 – Zhang Zilin, China
2006 – Taťána Kuchařová, Czech Republic
2005 – Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, Iceland
2004 – María Julia Mantilla, Peru
2003 – Davison (Rosanna Diane Davison, Ireland
2002 – Azra Akin, Turkey
2001 – Agbani Darego, Nigeria
2000 – Priyanka Chopra, India
1999 – Yukta Mookhey, India
1998 – Linor Abargil, Israel
1997 – Diana Hayden, India
1996 – Irene Skliva, Greece
1995 – Jacqueline Aguilera, Venezuela
1994 – Aishwarya Rai, India
1993 – Lisa Hanna, Jamaica
1992 – Julia Kourotchkina, Russia
1991 – Ninibeth Beatriz Jiménez, Venezuela
1990 – Gina Marie Tolleson, United States

www.karurkirukkan.blogspot.com


www.karurkirukkan.blogspot.com

No comments: