திரு நங்கைகள்

எல்லா உயிரும் ஒன்றே
இவர்களை ஒதுக்காமல் ஆதரவு கொடுப்போம்


www.karurkirukkan.blogspot.com

No comments: