சிரிக்க சிந்திக்க

நாம் எந்த எப்பவும் கவனமா இருக்கணும் , எந்த காரியம் செய்யும் போதும் அசால்டா இருக்க கூடாது , இருந்த இப்படித்தான் !??


No comments: