ஏழையின் தொழில்நுட்ப அணுகு முறைஇது எப்டி இருக்கு ?

2 comments:

கலையரசன் said...

கொடுமையா இல்ல இருக்கு?

BOSS said...

என்ன கொடும சார் ?